Rozwiązania gospodarki ściekowej

Czym się zajmujemy

Oczyszczalnie od małych do średnich

Projektujemy i budujemy nowe oczyszczalnie „na wymiar”
Modernizujemy stare obiekty od małych 50 – 500 RLM-ów do średnich 2 000 – 10 000 RLM-ów

Oczyszczalnie przemysłowe

Dostarczamy rozwiązania dla ścieków przemysłowych – metody biologiczne, silnego utlniania, membranowe.

Tunele i zbiorniki

Tunele rozsączające, zbiorniki retencyjne z rozsączaniem.
Dobieramy najlepszy system do warunków inwestycji.

Prasy do odwadniania osadów

Doskonałym rozwiązaniem problemu odwadniania osadów są prasy – dostarczamy prasy śrubowe i komorowe.

Zbiorniki tworzywowe PP,PE,GRP

Zaprojektujemy i dostarczymy zbiornik naziemny i podziemny.

Zbiorniki betonowe

Projektujemy, dobieramy i dostarczamy zbiorniki betonowe – prefabrykaty, prefabrykaty do montażu na budowie, lane.

Masz duży projekt?

Skontaktuj się z nami już dziś!