Komory burzowe

Komory burzowe Komory burzowe z regulatorem przepływu typu AS–BALOK i AS–SOK są urządzeniami montowanymi w sieci kanalizacyjnej, które służą oddzieleniu wód deszczowych w systemach kanalizacji ogólnospławnej. Te obiekty są najbardziej złożonymi urządzeniami w sieciach kanalizacyjnych zarówno ze względu na hydraulikę jak również prace budowlane. Dlatego też opracowaliśmy typoszereg prefabrykowanych komór burzowych tak aby zapewnić: •…