Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne AS HSBR

Mnogość rozwiązań i typów oczyszczalni może nastręczać problemy dla potencjalnych użytkowników oczyszczalni mechaniczno-biologicznych.
Na przestrzeni kilkunastu lat zdobyliśmy doświadczenia począwszy od dostaw, montażu a kończąc na eksploatacji obiektów różnej wielkości.
Nasz produkt pod nazwą HSBR jest odpowiedzią na to co napotkaliśmy problematycznego w kwestii oczyszczania ścieków.

HSBR – Karta Katalogowa
HSBR – instrukcja
A co dokładnie mamy na myśli mówiąc o problemach to :
 • 1. Zanieczyszczenia stałe w ściekach tzw „skratki”

  – czy to dom, pensjonat, hotel, dom spokojnej starości czy dom pomocy społecznej to ilość i rodzaj tych zanieczyszczeń są najczęściej powodem złego funkcjonowania części biologicznej – i nie można wierzyć rozwiązaniom, które nie zauważają tego problemu albo liczą, że w tej realizacji ten problem nie wystąpi. Te tzw. skaratki nie ulegają rozkładowi, biodegradacji i muszą być skutecznie usunięte na pierwszym etapie oczyszczalni biologicznej.
  W naszym przypadku, dla małych obiektów do powiedzmy 200 – 300 RLM-ów (*) załatwiamy sprawę za pomocą wysoce sprawnego osadnika wstępnego z separacją części pływających oraz mocno sedymentujących. Tak podczyszczony ściek trafia do części biologicznej, czyli do zasadniczego procesu oczyszczania.

 • 2. Nierównomierność napływu czy to dziennego czy to okresowego to druga najtrudniejsza kwestia w dobrej i efektywnej pracy oczyszczalni.

  W naszym przypadku zastosowaliśmy oczyszczalnie pracującą sekwencyjnie, ze stałym tłumionym napływem. Cały proces odbywa się w jednej przestrzeni (poza dodatkową komorą służącą do tłumienia napływu, ale jednocześnie będącej częścią biologicznego reaktora.

 • 3. Prostota rozwiązań

  – po przerobieniu kilkuset autorskich pomysłów oczyszczalni widzimy, że rozwiązanie musi być proste w swojej koncepcji jak i konstrukcji. Każdy obiekt wymaga zrozumienia i eksploatacji – o ile dostarczymy proste a funkcjonalne rozwiązanie to osoba oddelegowana do obsługi oczyszczalni ma szansę temu podołać – jeśli zainstalujemy złożone układy po pewnym czasie stają się one dysfunkcyjne, gdyż obsługa niefachowa ich nie rozumie.

 • 4. Sterowanie i automatyka

  – budujemy obiekty tak aby po stronie sterowania były w pewnym sensie „idiotoodporne”. Sterowniki PLC zabezpieczamy poprzez przekaźniki tak aby błędy obsługi nie powodowały awarii modułu logicznego. Celem nadrzędnym jest dostarczenie obiektu, który wymaga faktycznie jedynie dozoru a nie obsługi. Stąd system sterowania ma generować informacje o błędach w postaci sms­-ów dla obsługi i nie wymagać ich atencji poza sytuacjami alarmowymi lub wymaganymi poprzez DTR-kę w ramach czynności eksploatacyjnych.

HSBR to rozwiązanie, które posiada te wszystkie cechy i może być rekomendowane do obiektów do wielkości do max 600 RLM-ów.

(*) – RLM to Równoważna Liczba Mieszkańców – w dużym skrócie to ilość osób korzystających z oczyszczalni jednak dla różnych obiektów jedna osoba nie równa się 1 RLM.

Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne AS HSBR

Jest to system pracujący sekwencyjnie (SBR) ze stałym napływem ścieków, wykorzystujący metodę osadu czynnego. Oczyszczalnie umieszczone są w zbiornikach z tworzywa (płyty żebrowane z polipropylenu) o budowie prostopadłościennej, do montażu podziemnego.

Oczyszczalnia składa się z osadnika wstępnego, komory stabilizacji napływu i reaktora biologicznego zlokalizowanych w jednym zbiorniku (do wielkości 150 RLM) lub w dwóch zbiornikach (RLM>150). W osadniku wstępnym zachodzi sedymentacja zawiesin łatwo opadających oraz fermentacja osadów. Z osadnika ścieki kierowane są grawitacyjnie do komory stabilizacji napływu. W komorze następuje stabilizacja napływu, aby nie zaburzyć procesów zachodzących w fazie sedymentacji reaktora. W tym typie oczyszczalni ścieki napływają nieturbulentnie do komory reaktora. W reaktorze przebiegają fazy napowietrzania, sedymentacji. Dekantacja oczyszczonych ścieków wykonywana jest za pomocą pomp zatapialnych do koryta spustowego i do odbiornika. Na zakończenie każdego cyklu osad nadmierny jest przepompowywany do osadnika wstępnego za pomocą pompy zatapialnej. Za prawidłową pracę cykli odpowiada panel sterujący z mikroprocesorem umieszczony w szafie przy zbiorniku oczyszczalni.

Charakterystyczną cechą tej oczyszczalni jest odporność na nierównomierny napływ ścieków – może pracować na obciążeniu od 50 do 110 % nominalnego napływu.

Opis podstawowych wersji oczyszczalni

Dostępne są również wersje oczyszczalni, w których możliwe jest usunięcie azotu całkowitego (Ncał) i amonowego (NH4) na drodze biologicznej (wersja DENI) oraz fosfor (P). W wersji PROFI dodatkowo kontrolowany jest poziom tlenu w reaktorze oraz monitorowane są przepływy. W tej wersji jest też możliwość wysyłania powiadomień o stanach alarmowych za pomocą sms.

Materiał

Materiałem, z którego wykonane są elementy ścienne jest polipropylen – nadaje on korpusowi oczyszczalni odpowiednią sztywność oraz szczelność. Dodatkowo płyty polipropylenowe mają wysoką odporność chemiczną przeciwko ściekom i wodom agresywnym. Zaletą zastosowania tworzywa sztucznego jest niska waga prefabrykowanej oczyszczalni.

Oczyszczalnia może być wykonana w wersji do obetonowania lub w wersji samonośnej (dodatkowe rozpory w środku oczyszczalni do przeniesienia naporu gruntu przy pustym zbiorniku). Wymaga się posadowienia zbiornika oczyszczalni na zbrojonej płycie nośnej. Zbiorniki są przeznaczone do montażu w terenie zielonym (brak ciągów komunikacyjnych i pieszych).

Aby prawidłowo dobrać rozmiar (typ) oczyszczalni należy wziąć pod uwagę w największym stopniu wielkość przepływu ścieków, wartość RLM (równoważna liczba mieszkańców) oraz charakterystykę ścieków. W celu dobrania odpowiedniego typu oczyszczalni i otrzymania jej wyceny zapraszamy do kontaktu.

Użycie systemu AS-HSBR gwarantuje, że po oczyszczaniu redukcji ulegną poniższe parametry:
 • BZT5 do wartości 25 mg/l
 • ChZT do wartości 125 mg/l
 • Zawartość związków nierozpuszczonych do 35mg/l
 • Zawartość azotu N-NH4 do wartości 15 mg/l (wersja AS-HSBR DENI)

Oczyszczalnia HSBR to idealne rozwiązanie technologiczne zapewniające odpowiednie oczyszczenie ścieków!

Zalety oferowanych przez nas oczyszczalni to:

Odporność na nierównomierny napływ – oczyszczalnia może pracować przy obciążeniu od 50 do 110% nominalnego napływu!
Wysoka odporność chemiczna – płyty polipropylenowe, z których zbudowana jest oczyszczalnia, mają wysoką odporność chemiczną przeciwko działaniu ścieków i wód agresywnych!
Niska waga – zaletą zastosowania tworzywa sztucznego jako materiału konstrukcyjnego jest niska waga prefabrykowanych oczyszczalni!

Nasza oferta nie sprowadza się jedynie do sprzedaży urządzenia. Służymy pomocą w doborze typu oczyszczalni, przygotowujemy projekty budowlane jak również pozostałą dokumentację do uzyskania potrzebnych pozwoleń. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.