Sito ścieku dowożonego STV/C

Sito ścieku dowożonego STV/C Urządzenie jest stworzone do przeprowadzania wstępnej obróbki ścieków dowożonych z terenów przemysłowych różnego rodzaju przed bezpośrednim uwolnieniem do oczyszczalni ścieków. Urządzenie jest wyposażone w szybkozłączkę i zawór elektromagnetyczny. Ścieki zlewane bezpośrednio z cystern, są początkowo przefiltrowane oraz wszelkie cząstki stałe są odseparowane, a następnie odprowadzone do pojemnika na odpady lub worka.…

Sito ścieku dowożonego STV/T

Sito ścieku dowożonego STV/T Urządzenie jest stworzone do przeprowadzania wstępnej obróbki ścieków dowożonych z terenów przemysłowych różnego rodzaju przed bezpośrednim uwolnieniem do oczyszczalni ścieków. Urządzenie jest wyposażone w szybkozłączkę i zawór elektromagnetyczny. Ścieki zlewane bezpośrednio z cystern, są początkowo przefiltrowane oraz wszelkie cząstki stałe są odseparowane, a następnie odprowadzone do pojemnika na odpady lub worka.…

Stacja oczyszczania mechanicznego GDF

Stacja oczyszczania mechanicznego GDF Stacja wstępnego oczyszczania mechanicznego została zaprojektowana jako jedno urządzenie w którym zachodzą trzy procesy oczyszczania mechanicznego. Separacja skratek przy pomocy sita spiralnego, separatora piasku z procesem sedymentacji oraz dwoma współpracującymi ze sobą przenośnikami ślimakowymi do usuwania odseparowanego piasku. W opcji GDF/D istnieje możliwość montażu systemu separacji tłuszczy.

Stacja usuwania piasku i substancji olejowych VSD

Piaskownik – stacja usuwania piasku i substancji olejowych VSD Urządzenie jest przystosowane do wykonywania dwóch funkcji jednocześnie: · Usuwania piasku i grysu · Usuwania substancji olejowych Ścieki są doprowadzane za pomocą rury do wanny, z której usuwany jest piasek za pomocą systemu ślimaków. Substancje olejowe są usuwane przy użyciu dmuchaw powietrza. Zalety stosowania naszego piaskownika:…

Spiralne sito kanałowe FCP

Spiralne sito kanałowe FCP Jest to urządzenie do montażu w kanale dopływowym do oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem do separacji ciał stałych płynących w ściekach komunalnych oraz przemysłowych różnego rodzaju. Sito jest wyposażone w trzy sekcje robocze: · Sito separacyjne w postaci nawierconej blachy lub rusztów z drutów · Przenośnik ślimakowy zintegrowany ze szczotkami czyszczącymi do…

Spiralne sito kanałowe FC

Spiralne sito kanałowe FC Jest to urządzenie do montażu w kanale dopływowym do oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem do separacji ciał stałych płynących w ściekach komunalnych oraz przemysłowych różnego rodzaju. Urządzenie składa się : · Sito separacyjne w postaci nawierconej blachy lub rusztów z drutów · Sekcja transportowa: rurowa lub u-kształtna · Sekcja zagęszczania i rozładowywania…

Spiralne sito bębnowe FCR

Spiralne sito bębnowe FCR Jest to urządzenie do montażu w kanale dopływowym do oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem do separacji ciał stałych płynących w ściekach komunalnych oraz przemysłowych różnego rodzaju. Surowy ściek napływa do elementu separacji w postaci szczelinowego sita obrotowego zintegrowanego z podajnikiem ślimakowym. Z obracającego się bębna sita skratki opadają do kanału podnośnika ślimakowego…

Spiralne sito kanałowe FC/C

Spiralne sito kanałowe FC/C Jest to urządzenie przystosowane do montażu na rurociągu. W tym celu sito FC/C jest wyposażone w zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. W komplecie zapewnione są także króćce przyłączeniowe. Na końcu odcinka transportowego znajduje się prasa. Zasada działania jest taka sama jak w innych modelach serii FC. Opcjonalnie można zrobić bypass z…

Spiralne sito kanałowe FC/U

Spiralne sito kanałowe FC/U Jest to urządzenie przystosowane do separacji cząstek stałych na odcinku dopływowym, gdzie ich ilość jest znaczna. Różni się od innych sit częścią transportową w kształcie litery U oraz powiększonym kanałem wylotowym. W dolnej części znajduje się kosz ładowania. W górnej części można zainstalować prasę w celu zredukowania objętości oraz wagi skratek(do…