Spiralne sito kanałowe FCP

Spiralne sito kanałowe FCP Jest to urządzenie do montażu w kanale dopływowym do oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem do separacji ciał stałych płynących w ściekach komunalnych oraz przemysłowych różnego rodzaju. Sito jest wyposażone w trzy sekcje robocze: · Sito separacyjne w postaci nawierconej blachy lub rusztów z drutów · Przenośnik ślimakowy zintegrowany ze szczotkami czyszczącymi do…

Spiralne sito kanałowe FC

Spiralne sito kanałowe FC Jest to urządzenie do montażu w kanale dopływowym do oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem do separacji ciał stałych płynących w ściekach komunalnych oraz przemysłowych różnego rodzaju. Urządzenie składa się : · Sito separacyjne w postaci nawierconej blachy lub rusztów z drutów · Sekcja transportowa: rurowa lub u-kształtna · Sekcja zagęszczania i rozładowywania…

Spiralne sito bębnowe FCR

Spiralne sito bębnowe FCR Jest to urządzenie do montażu w kanale dopływowym do oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem do separacji ciał stałych płynących w ściekach komunalnych oraz przemysłowych różnego rodzaju. Surowy ściek napływa do elementu separacji w postaci szczelinowego sita obrotowego zintegrowanego z podajnikiem ślimakowym. Z obracającego się bębna sita skratki opadają do kanału podnośnika ślimakowego…

Spiralne sito kanałowe FC/C

Spiralne sito kanałowe FC/C Jest to urządzenie przystosowane do montażu na rurociągu. W tym celu sito FC/C jest wyposażone w zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. W komplecie zapewnione są także króćce przyłączeniowe. Na końcu odcinka transportowego znajduje się prasa. Zasada działania jest taka sama jak w innych modelach serii FC. Opcjonalnie można zrobić bypass z…

Spiralne sito kanałowe FC/U

Spiralne sito kanałowe FC/U Jest to urządzenie przystosowane do separacji cząstek stałych na odcinku dopływowym, gdzie ich ilość jest znaczna. Różni się od innych sit częścią transportową w kształcie litery U oraz powiększonym kanałem wylotowym. W dolnej części znajduje się kosz ładowania. W górnej części można zainstalować prasę w celu zredukowania objętości oraz wagi skratek(do…

Spiralne sito kanałowe FCP/C

Spiralne sito kanałowe FCP/C Jest to urządzenie do montażu na rurociągu. W tym celu sito FCP/C jest wyposażone w zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. W komplecie zapewnione są także króćce przyłączeniowe. Na końcu odcinka transportowego znajduje się prasa. Zasada działania jest taka sama jak w innych modelach serii FCP. Opcjonalnie można zrobić bypass z boku…

Pionowe sito spiralne FCP/V

Pionowe sito spiralne kanałowe FCP/V Jest to wariant sita kanałowego do montażu w pionie. Przeznaczenie sita pionowego jest takie same jak sit kanałowych montowanych ukośnie. Pionowe sito spiralne jest montowane głównie w przepompowniach ścieków surowych jako pierwszy element separacji części stałych z dopływających ścieków. Zastosowanie sita pionowego w przepompowniach wpływa w istotny sposób na zwiększenie…

Sito przelewowe GPS

Sito przelewowe GPS Sito GPS jest montowane na przelewach zbiorników wód opadowych. Urządzenie jest zaprojektowane do mechanicznego oczyszczania wody z zanieczyszczeń flotujących na jej powierzchni. Sito składa się z: · Powierzchni separacji w kształcie półokręgu · Śruby, która transportuje odseparowane cząstki · Obszaru, w którym są zbierane i wyrzucane odpady Sito jest wykonane z perforowanej…