Dostawa i montaż kraty szczelinowej BLT 400, separatorów tłuszczy 10 l/s i 15 l/s oraz pomp suchych 40 m3.

Dla kogo: Wodjar Sp. z o.o.

Data: 2015