Dostawa oczyszczalni Variocomp do gminy Lubiewo (33szt.)

Dla kogo: Gmina Lubiewo

Data: 2018

Realizacja obejmowała dostawę oczyszczalni typu Variocomp N – przepływowowych oczyszczalni biologicznych z napowietrzaniem.
Oczyszczalnie Variocomp mają bardzo prostą budowę, co pozwala na ich obługę przez niewykwalifikowany personel.
Oczyszczalnia składa się z osadnika wstępnego, reaktora biologicznego i osadnika wtórnego w kształcie stożkowej komory, w którym zachodzi separacja osadu i ścieku oczyszczonego.
Oczyszczalnie typoszeregu Varicomp są zgodne z normą EN PN 12566-3 + A1:2009.
Dostawa do gminy Lubiewo obejmowała 24 sztuki oczyszczalni Variocomp 5K i 9 sztuk oczyszczalni Variocomp 8K (różniących się od siebie pojemnością osadników i reaktora).