Dostawa zbiornika uśredniająco schładzającego ścieki produkcyjne z oddziału w farbiarni wraz z obiektami towarzyszącymi.

Dla kogo: Ariadna S.A. Fabryka Nici

Data: 2015