Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w m. Nowa Sól

Dla kogo: Oczyszczalnia ścieków w Nowej Soli

Miejsce: Nowa Sól

Data: 2018

Na modernizację składały się:

– wymiana membran w istniejącym układzie napowietrzania

– przebudowa recyrkulacji wewnętrznej

– zabudowa mieszadła w komorze nitryfikacji

– wymiana rurociągów powietrza ze stali czarnej na rurociągi ze stali nierdzewnej

Podczas modernizacji została zachowana ciągłość pracy oczyszczalni.