Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Lyski

Dla kogo: Gmina Lyski

Data: 2020

Realizacja obejmowała dwa zadania:

1. Dostawa, montaż i uruchomienie rozdrabniacza frezowego (maceratora) – macerator o przepływie do 100m3​/h, celem instalacji urządzenia jest rozdrobnienie zanieczyszczeń stałych dostających się wraz ze strumieniem ścieków do oczyszczalni, ma to zapobiec usterkom mechanicznym elementów technologicznych oczyszczalni.

2. Modernizacja stacji odwadniania osadu – wymiana transportera taśmowego oraz wirówki dekantacyjnej, o wydajności nie mniejszej niż 4m3/h.