Oczyszczalnia ścieków 104 m3 na dobę

Dla kogo: Gmina Czerniewice

Data: 2013