Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m.Zawidz Kościelny 2018r.

Dla kogo: Gminna oczyszczalnia ścieków w m. Zawidz Kościelny

Miejsce: Zawidz Kościelny

Data: 2018

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej oczyszczalni w zakresie niezbędnym, w celu poprawienia funkcjonalności oczyszczalni ścieków oraz wymiany zużytych instalacji i urządzeń.

W zakres prac wchodziły:

– przebudowa istniejącej pompowni ścieków na komorę kraty koszowej

– budowa pompowni ścieków dopływając z komoroy kraty koszowej

– budowa zbiornika retencyjno-uśredniającego o średnicy wew. 500cm i głębokości 435cm wyposażonego w kratę schodkową

– budowa budynku skratek i piasku

– przebudowa biologicznego reaktora wielofunkcyjnego w postaci wymiany instalacji technologicznych: montaż nowego piaskownika poziomo-wirowego, montaż pomp mamutowych osadu recyrkulowanego, montaż instalacji przelewowych z komory rozdzielczej do komór bezciśnieniowych, montaż pomp mamutowych doprowadzających ścieki z komory rozdziału do komór ciśnieniowych, montaż nowych koryt do odprowadzania ścieków oczyszczonych, montaż pomp mamutowych do odprowadzania osadu nadmiernego, montaż instalacji sprężonego powietrza

– przebudowa stacji dmuchaw w postaci zainstalowania dwóch nowych kompletów dmuchaw

– budowa zbiornika osadu nadmiernego o średnicy Ø3000 i głębokości 2,85m wyposażonego w zatapialną pompę wirową do osadów i dekanter wody nadosadowej

– rozbudowa i przebudowa budynku socjalno-technicznego: montaż prasy jednotaśmowej z flokulatorem dynamicznym, pompy śrobowej do osadu, zespołu przygotowania i dozowania polielektrolitu, urządzenia do higienizacji osadów wapnem, przenośnika ślimakowego mieszaniny osadu i wapna

– budowa komory pomiarowej ścieków oczyszczonych  wraz z wyposażeniem w przepływomierz elektromagnetyczny

– budowa kontenerowej stacji zlewczej

– budowa magazynu osadu pod wiatą

– przebudowa zbiornika ścieków dowożonych

– instalacja węglowego filtra powietrza