Wykonanie, dostarczenie i montaż kraty koszowej w przepompowni biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lućmierz.

Dla kogo: GZK w Dąbrówce Wielkiej

Miejsce: Lućmierz

Data: 2016