strona główna oferta realizacje o nas kontakt
strona główna >> Oczyszczalnie >> Variocomp N (gminne)

Oczyszczalnie osiedlowe - dla hoteli Variocomp N

Oczyszczalnia jest przeznaczona do oczyszczania ścieków komunalno-bytowych. Oczyszczalnia działa w oparciu o technologię osadu czynnego – jest to biologiczny proces z napowietrzaniem (proces tlenowy).

Poniższa animacja przedstawia sposób działania systemu.

 

Oczyszczalnię Variocomp N możemy dostarczyć również w wersji z zanurzonym nośnikiem biomasy. Nośnik rozwiązuje problematykę nierównomiernego lub nieregularnego napływu ścieku do oczyszczalni.
Dodatkowo oczyszczalnię można uzupełnić o urządzenia do obniżania całkowitego fosforu na odpływie o ile jest to wymagane.
Zastosowana technologia oparta jest o stabilny i pewny proces przy minimalnym zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

Największy pojedynczy moduł oczyszczalni może oczyścić ścieki od 150 osób - oznacza to około 22,5 m3 na dobę. Większe wielkości OŚ można uzyskać poprzez zwielokrotnienie typowych oczyszczalni z podstawowego typoszeregu (np. OŚ dla 200 RLM składa się z dwóch bloków po 100 RLM). Oczyszczalnie są certyfikowane zgodnie z normą EN PN 12566-3. Wyniki badań zostały potwierdzone przez akredytowane laboratorium badawcze.

Dla kogo jest przeznaczona oczyszczalnia?

Oczyszczalnia przeznaczona do oczyszczania ścieków komunalno-bytowych:
- hoteli
-  pensjonatów
- szkół
- wsi
- muzeów
- bloków mieszkalnych
- kompleksów rekreacyjnych
- domów pomocy społecznej
- domów starości

Cena oczyszczalni:

Cena oczyszczalni Variocomp N waha się od 38 500 zł do 100 700 zł netto w zależności od wielkości (30 - 150 RLM), typu (N – standard lub N/PUMP – zintegrowana pompownia), rodzaju procesu (osad czynny /nośnik biomasy). Konkretną cenę podajemy po zapytaniu telefonicznym lub e-mailowym. –Cena zależy od wielkości, typu, miejsca dostawy, kursu walut itp.

Materiał:

Oczyszczalnie te wykonane są jako podziemne, prostopadłościenne zbiorniki. Materiałem zastosowanym na korpus są płyty polipropylenowe wzmocnione własnym żebrem tzw. „plaster miodu”. Zastosowany materiał charakteryzuje się duża wytrzymałością mechaniczną i wysoką odpornością chemiczną na działanie wprowadzanych ścieków. Obliczeniowo materiał korpusu oczyszczalni jest liczony na żywotność 25 lat.

Zalety VARIOcomp N

- kompletność dostawy (wszystko w cenie),
- prosta obsługa i łatwy proces technologiczny – możliwość obsługi przez niewykwalifikowany personel,
- pomoc dla klientów i serwis w całej Polsce,

Skuteczność oczyszczania potwierdzona została przez notyfikowane laboratorium, gdzie uzyskaliśmy następujące parametry ścieku oczyszczonego.

Parametr Parametr na odpływie
Mg/l
Efektywność %
BzT5 11,8 96,6
CHzT 85,0 85,0
Zawiesina ogólna 29,0 90,3
P całk. - / 0,35* - / 96,6*

Unikalność produktu.

Dzięki prostopadłościennemu kształtowi oczyszczalnia potrzebuje minimalną ilość miejsca na planie zagospodarowania terenu. Wersja z zintegrowaną pompownią eliminuje konieczność stosowania oddzielnej pompowni przy głębokiej kanalizacji.

Dlaczego dany produkt mam kupić od nas?

Nasza oferta nie sprowadza się jedynie do sprzedaży urządzenia. Służymy pomocą w doborze typu oczyszczalni, przygotowujemy projekty budowlane jak również pozostałą dokumentację do uzyskania potrzebnych pozwoleń. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Jak wygląda montaż takiej oczyszczalni?

Oczyszczalnie ścieków standardowo montuje się w wykopie – możliwy jest również montaż w nasypie przy zastosowaniu dodatkowych wzmocnień.
- Oczyszczalnię należy osadzić na zbrojonej płycie dennej
- Obsypać piaskiem bez dużych kamieni
- Dmuchawa napowietrzająca jest umieszczona w oddzielnej, plastikowej, wentylowanej komorze, która jest częścią dostawy technologii
- Rozdzielnie elektryczną, która jest częścią dostawy, należy umieścić w zamykanej, plastikowej skrzynce w pobliżu OŚ.

Opis podstawowych wersji oczyszczalni:

VARIOcomp N ścieki napływają do OŚ grawitacyjnie i nie jest potrzebne zastosowanie pompowni, VARIOcomp N/PUMP jest przeznaczona dla lokalizacji, gdzie z powodu rzędnych kanalizacji konieczne jest zastosowanie pompowni ścieków.

Jakie problemy rozwiązuje dla mnie dany produkt?

Oczyszczalnia lokalnie oczyszcza ścieki i odprowadza oczyszczoną wodę do odbiornika, którym może być drenaż rozsączający, rów, ciek wodny, strumień, rzeka czy jezioro.

Oczyszczalnia w wersji Variocomp N/PUMP przeznaczona jest dla lokalizacji, gdzie z powodów rzędnych kanalizacji konieczne jest zastosowanie pompowni ścieków. Wersja Variocomp N/PUMP posiada zintegrowaną pompownię.

Obsługa oczyszczalni ścieków

Ze względu na pełną automatyzację procesu oczyszczani ścieków, obsługa ogranicza się do wizualnych kontroli działania urządzeń. Awarie elektryczne sygnalizowane są czerwoną lampką lub sygnałem alarmowym. Projektowane oczyszczalnie ścieków działać będą automatycznie i nie będą wymagać stałej obsługi. Do nadzoru pracy reaktora wymaga się jedynie regularnego przeglądu ze strony właściciela nieruchomości. Wszystkie czynności związane z eksploatacją reaktora oczyszczalni są zautomatyzowane i nie wymagają stałego nadzoru. Czasy pracy takich urządzeń mechanicznych jak pompy, sprężarka napowietrzająca ścieki zostaną ustalone podczas rozruchu oczyszczalni.

Do obowiązku obsługi należeć będzie:

- nie wprowadzanie do ścieków związków toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotyków, produktów ropopochodnych, szmat, włosów, itp.;
- kontrolowanie ilości osadu w reaktorze oczyszczalni; w razie konieczności (przyrost ilości osadu) przepompowanie nadmiaru do osadnika wstępnego za pomocą pompy mamutowej zainstalowanej w reaktorze oczyszczalni
- usuwanie raz na pół roku osadu z osadnika wstępnego przy pomocy wozu asenizacyjnego;

Te czynności gwarantują poprawne działanie oczyszczalni.

Serwis

Oczyszczalnia Variocomp N powinna raz w roku zostać przejrzana przez autoryzowany serwis.

 

 

Kontakt

MAR AGENCY SP. Z O.O.
ul. Kasprzaka 6,
91-083 Łódź

NIP: 9471993991
KRS: 0000709680

Informacja
tel.: +48 42 236 22 00

Kadrowe, logistyka
tel/fax. + 48 609 220 001

Sprawy księgowe
tel. kom.: + 48 609 220 001

biuro@maragency.pl

Dlaczego my?

Cena od 38 500 zł. Realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj. Ekonomiczna eksploatacja. Serwis i doradztwo dla klientów w całej Polsce. Wysoki poziom techniczny wykonania.

Pliki do pobrania

Partnerzy

Polityka Cookies | Mapa strony © 2019 by maragency.pl