AS-MONOcomp

Oczyszczalnia ścieków AS-MONOcomp przeznaczona jest do oczyszczania ścieków komunalnych. Oczyszczalnia ścieków typu SBR (dalej OŚ) wraz z procesem oczyszczania wyposażona jest w dmuchawę sterowaną elektronicznie przez mikroprocesorową jednostkę sterującą oraz opcjonalnie w urządzenie do wytrącania fosforu i/lub lampę UV. Certyfikowany produkt jest łatwy w instalacji i obsłudze; problemy związane z usuwaniem osadów nadmiernych są właściwie…

Variocomp K (przydomowe)

Oczyszczalnia ścieków Variocomp K (przydomowe) Oczyszczalnia VARIOCOMP K przeznaczona jest do oczyszczania ścieków komunalno-bytowych z domów od 3 do 25 osób. Oczyszczalnia działa w oparciu o technologię osadu czynnego – jest to biologiczny proces z napowietrzaniem (proces tlenowy). Oczyszczalnię Variocomp K możemy dostarczyć również w wersji z zanurzonym nośnikiem biomasy. Nośnik rozwiązuje problematykę nierównomiernego napływu…

Oczyszczalnie kontenerowe ścieków Variocomp D (komunalne)

Oczyszczalnie kontenerowe ścieków Variocomp D (komunalne) Oczyszczalnia VARIOcomp D przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych z obiektów o wielkości od 400 do 10 000 RLM. Budowa OŚ Variocomp D jest realizowana według projektów indywidualnych. Mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie typu D pracują w oparciu o metodę osadu czynnego. Wstępna faza mechaniczna polega na usunięciu ze ścieków części…

AS-HSBR

Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne AS HSBR Mnogość rozwiązań i typów oczyszczalni może nastręczać problemy dla potencjalnych użytkowników oczyszczalni mechaniczno-biologicznych. Na przestrzeni kilkunastu lat zdobyliśmy doświadczenia począwszy od dostaw, montażu a kończąc na eksploatacji obiektów różnej wielkości. Nasz produkt pod nazwą HSBR jest odpowiedzią na to co napotkaliśmy problematycznego w kwestii oczyszczania ścieków. A co dokładnie mamy na…