Separator piasku zintegrowany z płuczką CLS/LC

Płuczka piasku CLS/LC zintegrowana do separatora piasku Urządzenie jest przeznaczone do separacji piasku ze ścieków komunalnych i przemysłowych różnego rodzaju. W skład separatora wchodzi zbiornik w kształcie dużego leja stożkowego w którym zachodzi proces sedymentacji piasku i podnośnika ślimakowego do odwodnienia i transportu osadu piaskowego. Stożkowy kształt leja wywołuje wirowy ruch napływających ścieków co w…

Separator piasku CLS

Separator piasku CLS Urządzenie jest przeznaczone do usuwania piasku ze ścieków w postaci zanieczyszczeń mineralnych. Separatory CLS znajdują zastosowanie w oczyszczalniach komunalnych jak i przemysłowych Separator piasku składa się z komory sedymentacji wyposażonej w system regulujący i stabilizujący przepływ wprowadzanych od góry do urządzenia ścieków oraz sekcji transportowej z przenośnikiem ślimakowym gdzie zachodzi proces częściowego…