Adres:
MAR AGENCY SP. Z O.O.
ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź

NIP: 9471993991
KRS: 0000709680
BDO: 000146921

Email
Informacja
Techniczne
Kadrowe, logistyka
Sprawy księgowe