Komory burzowe

Komory burzowe z regulatorem przepływu typu AS–BALOK i AS–SOK są urządzeniami montowanymi w sieci kanalizacyjnej, które służą oddzieleniu wód deszczowych w systemach kanalizacji ogólnospławnej. Te obiekty są najbardziej złożonymi urządzeniami w sieciach kanalizacyjnych zarówno ze względu na hydraulikę jak również prace budowlane.

Dlatego też opracowaliśmy typoszereg prefabrykowanych komór burzowych tak aby zapewnić:
• uproszczenie projektowania poprzez możliwość wyboru z typoszeregu
• minimalizację prac budowlanych, dzięki dwupłaszczowej konstrukcji (tzw. system plastobetonu – traconego szalunku), która jest dostarczona wraz ze zbrojeniem. Te urządzenia osadza się na betonowej płycie dennej a po przyłączeniu do sieci można je od razu betonować. Osadzenie wraz z betonowaniem zajmuje ok. 4 godzin.
• dokładne wykonanie w wytwórni w połączeniu z komfortem użytkowania – możliwość regulacji

POBIERZ – karta_komor_burzowych_pop.pdf