Projekt, dostawa i montaż stacji uśredniająco dozującej z układem AKPiA dla osadów poflotacyjnych.

Dla kogo: Wodociągi Białostockie Sp z o.o.

Data: 2014