Dla kogo: Gmina Żelechlinek

Miejsce: Żelechlinek

Data: 2021-2022

 

Realizacja obejmowała:

– Oczyszczanie mechaniczne

– Budowę stacji zlewnej

– Budowę pompowni ścieków dowożonych

– Budowę pompowni części pływających

– Odwadnianie osadu

– Wykonanie instalacji wody i kanalizacji

– Budowa budynku technologicznego

– Wykonanie układu AKPiA