Dla kogo: Gmina Gowarczów

Miejsce: Ruda Białaczowska

Data: 2023-2024

 

Realizacja obejmowała:

 

Budowę:

– Nowego ciągu Reaktora Biologicznego

– Komory rozdziału

– Przepompowni osadów

– Stacji zlewnej

– Układu odwadniania i granulacji osadu

– AKPiA

Modernizację:

– Stacji dmuchaw

– Przepompowni osadów

– Istniejącej stacji zlewnej

– Kanału odpływu ścieków oczyszczonych