Dla kogo: Gmina Bulkowo

Miejsce: Bulkowo

Data: 2022-2023

 

Realizacja obejmowała:

– Modernizację budynku technologicznego oczyszczalni

– Modernizację stacji odwadniania osadu

– Remont reaktora biologicznego wraz z wymianą wyposażenia technologicznego

– Budowę nowego osadnika wtórnego

– Przebudowę istniejącego osadnika na zagęszczacz osadu

– Modernizację dmuchaw